Magyar Vizsla

Erziehung

Photoen

     Vizslatreffen

     Agility

      Fratzen

      Impressions

Archives

                     Bild vun der Woch (ar.)

          Wanter 2012

            Hierscht 2012

            Summer 2012

           Fréijoer 2012

           Wanter 2011

                        Hierscht 2011             

                        Summer 2011 (part 2)

                        Summer 2011 (part 1)

                        Fréijoer 2011 (part 2)

                       Fréijoer 2011 (part 1)

           Wanter 2010

                          Summer-Hierscht 2010

                              Fréijoer 2010

                              Wanter 2009

                              Hierscht 2009

                              Summer 2009 

                              Fréijoer 2009

Filmer

News

Aktivitéiten

Links

Literatur

Vizsla-Art

Contact

Home

 

Welpenalarm

...

 

Shit happens

 

D'Kyra war an d'Pfalz an huet do de Prënz getraff

Zum Wohl die Pfalz

 

D'Kyra huet seng Agi Kolleegen erëmgesinn

Fir d'éicht uerdentlech begréissen..

An dann op den Terrain

 

2012.03

 

 

top of page